Меню сайту
Новини

 

«щоб добре були впорядковані і процвітали держава, церква і господарства – насамперед впорядкуємо школи, дамо їм розквітнути, 

щоб вони стали живими майстернями людей і розсадниками для церков, держави і господарств. Так досягнемо мети. По іншому – ніколи!»

Я.А.Коменський

Сторінку створено на  виконання  ст. 30 частини 3 Закону України "Про освіту" щодо оприлюднення закладами освіти, що отримують публічні кошти, на своїх веб-сайтах кошторису і фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у сумі   4 465 764 грн.
      (цифрами)
  Чотири мiльйони чотириста шiстдесят п`ять тисяч сiмсот шiстдесят чотири гривнi 00 копiйок
    (сума словами )  
  Начальник відділу освіти      
      (посада)  
  М.П.   Світлана ШВІД
    (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
  11 січня 2022 р.  
         
         
КОШТОРИС на 2022 рік
 
26451289 Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
63552, Харківська область, Чугуївський район, с.Волохів Яр, вул. Миру, 3        
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти міської ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 061 1021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"
Кошти місцевого бюджету       (грн)
Найменування   Усього на рік
Код Загальний Спеціальний Разом
  фонд фонд  
Надходження - усього   4 386 968 78 796 4 465 764
Надходження коштів із загал.фонду бюджету   4 386 968 х 4 386 968
Надходження коштів із спец.фонду бюджету ,у т.ч   х 78 796 78 796
- надходження плати за послуги,що надаються бюдж.установами згідно із законодавством 250100 х 78 796 78 796
з них: освітні послуги,батьківська плата 250101 х 38 796 38 796
кошти від господарської діяльності 250102 х 40 000 40 000
реалiзацiя майна 250104 х   0
- інші джерела власних надходжень бюдж.устан 250200 х 0 0
з них :дарунки,благодійні надходження 250201 х   0
кошти на виконання окремих доручень 250202 х   0
- інші надходження   х 0 0
Фінансування (кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) 208400 х   0
- інша субвенція 41035000 х   0
Видатки та надання кредитів -усього   4 386 968 78 796 4 465 764
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 386 968 78 796 4 465 764
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 281 438 0 3 281 438
Оплата праці 2110 2 689 703 0 2 689 703
Заробітна плата 2111 2 689 703   2 689 703
Нарахування на оплату праці 2120 591 735   591 735
Використання товарів і послуг 2200 1 103 930 78 796 1 182 726
Предмети,матеріали,обладн. та інвентар 2210 35 642   35 642
Продукти харчування 2230 218 814 78 796 297 610
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 37 720   37 720
Видатки на відрядження 2250     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 811 754 0 811 754
оплата теплопостачання 2271     0
оплата водопостачання і водовідведення 2272     0
оплата електроенегрії 2273 152 304   152 304
оплата природного газу 2274     0
оплата інших енергоносіїв 2275 659 450   659 450
оплата енергосервісу 2276     0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм 2280 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0
Поточні трансферти 2600      
Соціальне забезпечення 2700 0   0
- інші виплати населенню 2730     0
Іінші поточні видатки 2800 1 600   1 600
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0
Капітальне будівництво(придбання) 3120     0
Капітальний ремонт 3130   0 0
капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0
Реконструкція та реставрація 3140     0
Капітальні трансферти 3200     0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0
         
Директор     Ілля ОЛЕФІР  
М.П. (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
10 січня 2022 р.        

 

  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у сумі   4 732 639 грн.
      (цифрами)
  Чотири мiльйони сiмсот тридцять двi тисячi шiстсот тридцять дев`ять гривень 00 копiйок
    (сума словами )  
  Начальник відділу освіти      
      (посада)  
  М.П.   Світлана ШВІД
    (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
  11 січня 2022 р.  
         
         
КОШТОРИС на 2022 рік
 
26451289 Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
63552, Харківська область, Чугуївський район, с.Волохів Яр, вул. Миру, 3        
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти міської ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 061 1031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"
Освітня субвенція       (грн)
Найменування   Усього на рік
Код Загальний Спеціальний Разом
  фонд фонд  
Надходження - усього   4 732 639 0 4 732 639
Надходження коштів із загал.фонду бюджету   4 732 639 х 4 732 639
Надходження коштів із спец.фонду бюджету ,у т.ч   х 0 0
- надходження плати за послуги,що надаються бюдж.установами згідно із законодавством 250100 х 0 0
з них: освітні послуги,батьківська плата 250101 х   0
кошти від господарської діяльності 250102 х   0
реалiзацiя майна 250104 х   0
- інші джерела власних надходжень бюдж.устан 250200 х 0 0
з них :дарунки,благодійні надходження 250201 х   0
кошти на виконання окремих доручень 250202 х   0
- інші надходження   х 0 0
Фінансування (кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) 208400 х   0
- інша субвенція 41035000 х   0
Видатки та надання кредитів -усього   4 732 639 0 4 732 639
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 732 639 0 4 732 639
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 732 639 0 4 732 639
Оплата праці 2110 3 879 212 0 3 879 212
Заробітна плата 2111 3 879 212   3 879 212
Нарахування на оплату праці 2120 853 427   853 427
Використання товарів і послуг 2200 0 0 0
Предмети,матеріали,обладн. та інвентар 2210     0
Продукти харчування 2230     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     0
Видатки на відрядження 2250     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0 0
оплата теплопостачання 2271     0
оплата водопостачання і водовідведення 2272     0
оплата електроенегрії 2273     0
оплата природного газу 2274     0
оплата інших енергоносіїв 2275     0
оплата енергосервісу 2276     0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм 2280 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0
Поточні трансферти 2600      
Соціальне забезпечення 2700 0   0
- інші виплати населенню 2730     0
Іінші поточні видатки 2800     0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0
Капітальне будівництво(придбання) 3120     0
Капітальний ремонт 3130   0 0
капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0
Реконструкція та реставрація 3140     0
Капітальні трансферти 3200     0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0
         
Директор     Ілля ОЛЕФІР  
М.П. (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
10 січня 2022 р.        
Вхід на сайт
Календар
«  Січень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів